29 MARS 2017

Nye krav til kassasystem

Fra 1. januar 2017 må kassasystem som skal tilbys på det norske markedet tilfredsstille kravene i kassasystemloven og kassasystemforskriften.

Bokføringspliktige har frist til 1. januar 2019 med å oppgradere sine kassasystem eller anskaffe nytt system.

 

Hvorfor nytt regelverk for kassasystemer?

 

 

Det har hittil blitt stilt få krav til funksjoner og oppbygging av kassasystemer. Skatteetaten har ved kontroller avdekket kassaapparater satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantsalg. Det nye regelverket vil gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystem og unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning. Målet er å bekjempe svart økonomi og sikre mer rettferdig beskatning i kontantsalgbransjen.

 

 

 

Tekniske krav

Skatteetaten stiller bestemte tekniske krav til utformingen av kassasystemer. For beskrivelser og dokumentasjon av de tekniske kravene (som Skatteetaten stiller til kassasystemer), se vår samleside. Her finner du blant annet opplysninger om dokumentasjon og kodeliste for standard eksport-XML (SAF-T) og digital signatur.

 

Kilde: Skatteetaten.no

×